Přijeďte si užít české hory. Aktuální informace

Vaše bezpečí je pro nás na prvním místě. Největší výhodou našeho Aparthotelu je fakt, že je situovaný ve čtyřech oddělených budovách, každá z nich má několik samostatných vchodů, je tedy možné do budovy vstoupit a také ji opustit zcela bez použití společných prostor hotelu, nechcete-li potkat větší množství lidí, díky dispozicím našeho komplexu je to jednoduché.

Není nutné trápit se rezervacemi na test před odjezdem. Antigenní testy si můžete bez nutnosti rezervace provést přímo při příjezdu do našeho Aparthotelu. Test je možné zakoupit na recepci.

Krkonošské wellness, hotelová restaurace, kosmetické a masážní procedury a všechny naše herny (dospělá, teenager a dětská) jsou již v provozu. 

Vzhledem je snížené kapacitě jednotlivých provozů, která je hotelu ukládána Mimořádným Opatřením vydaným 7.6.2021 ministerstvem Zdravotnictví doporučujeme na veškeré naše služby vytvořit s předstihem rezervaci. 

Každé 2 hodiny probíhá kompletní dezinfekce společných prostor – lobby, restaurace, vinárna, herny, chodby, výtahy.

•    Instalovali jsme hygienické stanice u každého vstupu, je k dispozici stojan se základními hygienickými potřebami jako jsou dezinfekce, ubrousky.
•    Check-in a check-out je možné provést bez fyzické přítomnosti v lobby, před vstupem do našeho hotelu je k dispozici deset bezpečnostních schránek pro bezkontaktní check-in, případně Vám náš personál rád zajistí check-in před hotelem nebo v garážích.
•    Veškerý náš personál je pravidelně testován na Covid 19.

Rezervujte na 778 787 124, nebo rezervace@svatyvavrinec.cz

Ubytování v našem Aparthotelu můžeme poskytnout následujícím osobám:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Upozorňujeme naše hosty, že pro možnosti a), b), c), d), f), g) je nutné mít při příjezdu tištěnou kopii, která dokládá splnění dané podmínky.
 

Rychlá rezervace pokojů

Copyright © 2021 Kubík Sněžka s.r.o. | Design: RedType | Code: VMD-software | Informace o zpracování osobních údajů